چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 17 Apr 2024
تاریخ انتشار: 1402/03/08 14:00
تعبیر خواب
کد خبر: 40260

تعبیر خواب موش چیست | دیدن موش در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب موش را در زیر بخوانید.

ابن سیرین

اگر مردی در خواب ببیند که از آلت مردی او موش بیرون آمده است، صاحب فرزندی دختر که بدکردار است و هیچ خیری ندارد خواهد شد.

یوسف نبی

تعبیر خواب موش جنگ زن می باشد.

اگر موشی در خواب دیدید تعبیرش دزدی است که از خانه تان دزدی کرده است.

تعبیر خواب

از نظر ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید که از گلو و یا سوراخ گوش شما موشی بیرون آمد، تعبیرش فرزند پسر است. اگر باردار هستید فرزند شما پسر خواهد بود و اگر فرزند پسری دارید مساله ای برایش ایجاد می شود. ان شاالله که خیر است.
اگر در خواب دیدید که از سوراخ گوش، بینی، و یا ناف شما موش بیرون آمد، تعبیرش فرزند دختری است که خیر ندارد و بسیار لجوج و بدکردار خواهد بود!
اگر دیدید که در خواب موش را گرفتید، با زنی بدکاره و فاسق ازدواج می کنید. چنان چه متاهل هستید تعبیرش به همسر شماست. ممکن است آلوده اعمال نادرستی شده باشد. ان شاالله که خداوند همه مارا به راه درست هدایت بفرماید!
اگر در خواب دیدید که موش رخت خواب شما را جوید و خراب کرد، بین شما و شخصی رابطه بد و غیر شرعی صورت می گیرد. چنان چه متاهل هستید همسر شما ممکن است وارد ارتباط اشتباهی شده باشد.
اگر در خواب خود موش را کشتید، نشان دهنده موفقیت، پیروزی و غالب شدن بر دشمن می باشد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://rasadvarzeshi.com/d/2lwvv6