جمعه 22 تیر 1403 - 12 Jul 2024
تاریخ انتشار: 1402/08/20 13:22
استقلال | گل استقلال
کد خبر: 124404

ویدیو | اولین گل استقلال به تراکتور

اولین گل استقلال به تراکتور در نیمه اول در دیقه 27 دیقه.