یک‌شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 19 May 2024
تاریخ انتشار: 1401/09/28 07:17
بیمه آرمان/
کد خبر: 34138

اطلاع رسانی مفاد ماده 39 قانون بیمه اجباری شخص ثالث به مراجعه کنندگان شعب و درگاههای اینترنتی

در صورت وجود مغایرت در هزینه های تعمیرات خودرو با مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناسان شرکت بیمه آرمان، مطابق ماده 39 قانون شخص ثالث مالی این شرکت آمادگی دارد نسبت به اعزام مجدد کارشناس خسارت اتومبیل (پس از تکمیل فرم درخواست بازدید مجدد و اخذ پذیرش خودرو در نمایندگی های مجاز) اقدام نماید.

مطابق دستورالعمل بیمه مرکزی ج.ا.ا و به جهت رعایت حقوق زیاندیدگان محترم خسارت های مالی:

در صورت وجود مغایرت در هزینه های تعمیرات خودرو با مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناسان شرکت بیمه آرمان، مطابق ماده 39 قانون شخص ثالث مالی این شرکت آمادگی دارد نسبت به اعزام مجدد کارشناس خسارت اتومبیل (پس از تکمیل فرم درخواست بازدید مجدد و اخذ پذیرش خودرو در نمایندگی های مجاز) اقدام نماید.

ضمناً در صورت عدم تمایل به انجام تعمیرات در نمایندگی های مجاز، پرونده به انتخاب و هزینه زیان دیده به یک ارزیاب رسمی بیمه مرکزی ارجاع شده و پس از دریافت نظریه مکتوب ارزیاب رسمی بیمه مرکزی بررسی مجدد صورت گرفته و نتیجه آن حداگثر ظرف مدت 20 روز اعلام می گردد.

ماده ۳۹ ـ در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند.

تبصره ـ در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان دیده ارجاع می شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند.

 

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://rasadvarzeshi.com/d/3nrbxk