دوشنبه 01 مرداد 1403 - 22 Jul 2024
تاریخ انتشار: 1401/08/01 11:10
رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران :
کد خبر: 29286

تفاهم بی سابقه وزارت ارتباطات با مخابرات ایران؛ فرصتی مغتنم برای ترمیم فرصت سوزی های گذشته

تفاهم و توافقی که میان شرکت مخابرات ایران، سهامداران و وزارت ارتباطات وجود دارد ، گامی برای تعامل های بعدی و هم چنین فرصتی برای وزارت ارتباطات است که با بزرگترین واحد پشتیبان خود یعنی شرکت مخابرات ایران، به توافق ها و تعاملات بعدی برسد.

دکتر محمودزاده ، رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران ، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت : روابط دوستانه ای که امروز بین شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات برقرار است ؛ فرصت مناسبی ست که مدیران شرکت بتوانند موضوعاتی که بکر مانده و یا در گذشته کاری صورت نگرفته را ترمیم کنند.

وی افزود: این فرصت ارزشمند همچنین در توسعه و بهبود وضعیت مخابرات ایران نقش دارد و از سوی دیگر بهبود وضع مخابرات نیز برای وزارت ارتباطات یک فرصت است تا بتواند پاسخگوی بهتری برای مردم باشد .

رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران همچنین اظهار داشت: امروز در بازار ارتباطات کشور، رقابت های غیر هم افزا تبدیل به رفاقت و دوستی و هم افزایی همدلانه شده که شاه کلید تعامل بین مخابرات و حوزه ارتباطات در سطح ملی خواهد بود و اعتباراتی در این بازار بین تمامی ذی نفعان ایجاد خواهد کرد.

دکتر محمودزاده با تاکید بر تعاملات ایجاد شده فی مابین شرکت مخابرات ایران، سهامداران و وزارت ارتباطات افزود : همچنین، سیاستگذاری برای تعرفه ها، پشتیبانی برای سرمایه گذاری و اعتبارات فی مابین را ایجاد می کند و در نهایت هم فکری های ایجاد شده و تعاملات دو طرف در بستر فرهنگ سازی و توافق طرفین یک رخداد بسیار خوبی در حوزه ارتباطات کشور به حساب می آید.

وی همچنین به یکپارچگی و یک دست شدن سهامداران شرکت تاکید کرد وگفت : سیاست و راهبرد دیگر شرکت مخابرات ایران، تعامل با همه سهامداران بود که در این خصوص نیز شرکت به موفقیت هایی دست یافت، به گونه ای که امروز تمامی سهامداران شرکت مخابرات ایران در قالب یک سهامدار یکپارچه و همدل ، شکل گرفته اند.

دکتر محمودزاده با اشاره به همکاری مناسب و تعامل یکپارچه میان هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و سهامداران اظهار داشت : یکپارچگی موجب تسهیل در تصمیم گیری ها ی مجموعه مخابرات ایران شده و کمک می کنند این شرکت برای توسعه و برنامه های آتی ، به راحتی و در فضایی همدل برنامه ریزی کند.

 

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران


کپی لینک کوتاه خبر: https://rasadvarzeshi.com/d/3nrrjx