چهارشنبه 29 فروردین 1403 - 17 Apr 2024
تاریخ انتشار: 1402/03/11 14:00
تعبیر خواب
کد خبر: 40386

دیدن لباس در خواب | تعبیر لباس در خواب

تعبیر خواب لباس را در زیر بخوانید.

به طور کلی لباس در خواب  معنای خوبی دارد.  لباس در علم تعبیر خواب، بستگی به رنگ و جنس آن تعابیر متفاوتی دارد.

تعبیر خواب

ازنظر امام صادق

تعبیر اول، به دیدار و ملاقات افرادی رفتن اشاره می کند. شاید طی روز های آینده قرار های زیادی چه کاری و چه دوستانه داشته باشید.
تعبیر دوم، خجالت، نحابت و پوشاندن خود (اگر خانم باشید اشاره به حجاب شما دارد) می باشد. اگر خانم هستید، یکی از تعابیر این خواب نشانه نجابت و حیای شماست.
تعبیر سوم، این خواب می تواند نمادی از یک زندگی خوب، مرفه و سرشار از لحظات خوب و خوش باشد.تعبیر سوم، این خواب می تواند نمادی از یک زندگی خوب، مرفه و سرشار از لحظات خوب و خوش باشد.
تعبیر چهارم، رسیدن به مقام و مرتبه بالا، ریاست و رهبری و به دست آوردن نفوذ و اعتبار است.
تعبیر پنجم، شادی و شادمانی برای شماست. اگر اکنون به لحاظ روحی حال مناسبی ندارید و حس می کنید اوضاع بهم ریخته است، این تعبیر به شما از روز های خوش نوید می دهد.
تعبیر ششم، شنیدن اخبار خوش و مژدگانی است. منتظر یک شادی از ته دل باشید.

ازنظر یوسف نبی

یوسف نبی لباس کهنه و پاره در خواب را نشانه غم و اندوه می دانند. اگر این لباس را به رنگ سیاه دیدید، شدت و سنگینی این غم بیشتر خواهد بود.

ازنظر دانیال نبی

لباس دیدن در خواب از نظر دانیال نبی (ع) نشانه ای از موقعیت اجتماعی و شرایط کسب و کاری آقایان است. حال شما اگر خانم هستید و این خواب را دیدید به نوعی می توان به همسر شما ربط داد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://rasadvarzeshi.com/d/3nrvro