دوشنبه 27 فروردین 1403 - 15 Apr 2024
تاریخ انتشار: 1402/03/09 14:00
تعبیر خواب
کد خبر: 40299

دیدن ماهی در خواب | معنی دیدن ماهی در خواب

تعبیر خواب ماهی را در مقاله زیر بخوانید.

 .در دوران معاصر خواب و رویا‌های بشر نیز به مانند بسیاری از مفاهیم دیگر وارد بحث‌های علمی شد. دیدن ماهی در خواب براساس تعبیر‌های موجود، معانی مختلفی می‌تواند داشته باشد

ازنظر امام صادق (ع)

وزیر

لشکر

دختر

غنیمت

غم و اندوه

کنیزک هندو

تعبیر خواب

ازنظر حضرت دانیال

اگر در خواب ببینی ماهی‌های‌ بزرگ و تازه زیادی داری، تعبیرش غنیمت می باشد.

ماهی کوچک در خواب تعبیری به غم و اندوه دارد.

ازنظر ابن سیرین

تعبیرماهی کوچک ضرر دیدن از غلام و بنده خود است.

ازنظر حضرت یوسف 

دیدن ماهی روزی است

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://rasadvarzeshi.com/d/48qywl