دوشنبه 27 فروردین 1403 - 15 Apr 2024
تاریخ انتشار: 1402/03/21 15:24
تعبیر خواب
کد خبر: 40937

تعبیر خواب غذا خوردن | غذا خوردن در خواب به چه معناست ؟

تعبیر خواب غذا خوردن را در زیر بخوانید.

از نظر ابن سیرین:

  اگر ببینی دهانت خیلی گشاد شده است، به طوری که غذاهای زیادی در آن جا می‌شود، به اندازه آن نعمت و روزی به دست می‌آوری.

از نظر امام صادق (ع)

تعبیرهای «لقمه» عبارتند از:

  1. بوسه دادن
  2. سخن لطیف
  3. سود و منفعت

تعبیر خواب..

از نظر دانیال نبی: 

طعام شیرین به خواب، دلیل بر عیش خوش است.

از نظر چهر مطیعی تهرانی:

  • غذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تأثیر مثبت و منفی می‌گذارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
  • اگر غذایی که پیش روی داشته باشید بد رنگ و متعفن و بد بو باشد در شما کراهت پدید آورد تعبیر غذای سالم را ندارد و بیماری و رنجوری تعبیر می‌شود. روی هم رفته دیدن غذا در خواب خوب است به شرطی که سالم و مأکول باشد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://rasadvarzeshi.com/d/4mqk8b