دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 - 20 May 2024
تاریخ انتشار: 1402/03/11 16:03
سردار آزمون
کد خبر: 40394

استوری سردار آزمون برای وریا غفوری | سردار برای وریا سنگ تموم گذاشت

سزدار آزمون بازیکن فوتبال به دنبال خداحافظی وریا غفوری استوری منتشر کرد.